מערכת סולארית מסחרית על גבי אולם הספורט המערכת פועלת באתר משנת 2012 במתווה יזמות במסגרתה משולמים ליישוב תקבולים בגין השכרת הגג

נבטים 2012

מערכת סולארית מסחרית על גבי אולם הספורט
המערכת פועלת באתר משנת 2012 במתווה יזמות במסגרתה משולמים ליישוב תקבולים בגין השכרת הגג
ממירי SOLAREDGE, פאנלים QCELLS HANWHA. 

במושב צפויים להיות מוקמים פרוייקטים נוספים במתווה במהלך 2019-2020