מערכת מסחרית על גב מפעל מתכת באשקלון

אשקלון 2020

מערכת מסחרית שהוקמה על שניים מגגותיו של מפעל מתכת באשקלון.

הספק המערכת 290 KW
ממירים solarEdge
פאנלים Qcells