מערכת סולארית מסחרית

כאשר אתם מתקינים על הגג שלכם מערכת סולארית מסחרית, חברת חשמל משלמת לעסק שלכם תשלום קבוע עבור כל קילוואט המיוצר בהן. התעריפים המשולמים נקבעים בכל תחילת הסדרה סולארית והם נגזרים ממחירי העלות של הקמת הפרויקט – מחירי הפאנלים, הממירים, עלויות ההקמה והרישוי.

איזה מסלול מתאים לעסק שלכם?

אנחנו מציעים 4 מסלולים שונים:

  1. מסלול מכירת חשמל– החשמל המיוצר נמכר לחברת החשמל במחיר קבוע של 45 אגורות (לפני מע"מ) והוא אינו צמוד מדד, למשך 25 שנה (כל תקופת החוזה). התשלומים משולמים מדי חודשיים.
  2. מסלול הזרמה–  החשמל המיוצר מוזרם קודם כל לעסק עצמו ומתקזז על פי תעריפי החשמל הנהוגים (רגיל או תעו"ז). יתרת הייצור מועברת לחברת החשמל ומתקבל עבורה תשלום של 45 אגורות (לפני מע"מ) עבור כל קילוואט.
  3. מסלול הזרמה ברירת מחדל  מסלול זה מיועד לבעלי גגות בעלי שטח גדול במיוחד שלהם צריכת חשמל מרובה. במסגרת ההסדרה קילוואטים שמיוצרים ונצרכים במקביל מקוזזים מעלות חשבון החשמל. קילוואטים המוזרמים לרשת החשמל מזכים את הלקוח ב-16 אגורות לפני מע"מ וזאת לאורך כל שנות החוזה מול חברת החשמל (23 שנים).
  4. מסלול תחרותי, מכרזים – מיועד לבעלי גגות גדולים שמיצו את ההסדרות הקיימות, ומעוניינים להקים מערכות גדולות על פי התעריפים הנקבעים במכרזים המתקיימים מעת לעת.

מאורות אנרגיה פועלת בשיתוף פעולה עם הבנקים המובילים בישראל המעניקים מימון מלא של עד 100%.

חשוב לדעת כי גודל המערכת המסחרית המקסימאלית אותה ניתן להתקין בכל חיבור של 3*160 הינו 100 קילוואט ועליו ניתן להעמיס עוד כ40% פאנלים. גודל החיבור משפיע באופן ישיר על הספק המערכת אותו ניתן להתקין. חברת החשמל מאפשרת כיום לבעלי גגות לבצע הגדלות ייעודיות לטובת מערכות סולאריות

"התשואות במערכות הסולאריות המסחריות גבוהות ועומדות על למעלה מ20%, הקמת מערכת סולארית הינה אפיק השקעות מצוין אמין ומומלץ"

המסלולים המוצעים להקמת מערכת סולארית מסחרית

רכישה

100% רווח

רכישה המערכת במלואה על ידי הלקוח מהון עצמי או מהלוואה בנקאית ייעודית. החברה תעניק אחריות לשנתיים עבור ההתקנה ובמהלכם תעניק אחריות מלאה ותנטר את פעילות המערכת באופן יום יומי. עלויות התחזוקה יהיו על חשבון הלקוח.

שותפות

50% רווח

השקעה משותפת בהקמת הפרויקט כאשר החברה תביא לידי ביטוי את הידע והניסיון שלה במטרה להוזיל את הקמת המערכת. החברה תנהל את הפרוייקט לאורך התקופה וההכנסות יחולקו בין השותפים

שכירות

30% רווח

החברה תשכור את הגגות תקים את המערכת על חשבונה ותשלם 30% מהכנסות לבעל הגג למשך 25 שנה. החברה תדאג לתחזוקת המערכת והלקוח יהנה מתשואה פסיבית לאורך השנים